Světlo proniká tmou

Nadace Otakara Vávry

Nadace Světlo proniká tmou byla založena paní režisérkou Jitkou Němcovou v roce 2019.

Jejím hlavním cílem je pečovat o dílo Otakara Vávry, zpracovat a předat jej dalším generacím umělců a zároveň znovu naučit širokou veřejnost, jak se dívat na filmy a tím je obohatit.

Filmový režisér, profesor Otakar Vávra za svůj stoletý život (narodil se v roce 1911) formoval a ovlivnil generace režisérů (viz Nová vlna) a zároveň natočil desítky filmů - např. Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku a dalších padesát celovečerních filmů….

 

Každý jeho žák i film následně nesou jeho poselství dál, diváci se mohou k jejich dílům vracet a posuzovat optikou měnící se doby.  

 

Český i slovenský film se jeho zásluhou stal uměním.

Program Nadace Otakara Vávry

Naše nověvzniklá nadace má rozsáhlý program, který obsahuje

Hledáme domov pro Filmové centrum
"Světlo proniká tmou" a další aktivity

Výběrové řízení na Praze 1 bylo zničehonic zrušeno, bez jakéhokoliv vysvětlení. 

Že bychom někomu šlápli na kuří oko?.....

Michnovský letohrádek

Nepovedené výběrové řízení   :-(

Zúčastnili jsme se výběrového řízení na Praze 1, naším plánem bylo zřídit Filmové centrum v srdci Prahy, s výhledem na slavnou FAMU, kterou pan prof Vávra spoluzakládal a kde do své smrti i učil. Chtěli jsme přinést smysluplné uplatnění pro tuto krásnou, leč zdevastovanou kulturní památku, představit naše světové kaskadéry a českou i zahraniční filmovou tvorbu.

Digitalizace filmů režiséra Otakara Vávry

Jedná se o české a světové filmové kulturní dědictví, o filmy ověnčené mezinárodními cenami / Benátky, San Sebastian atd./ Vynikající filmy od roku 1931, vysoké umělecké umělecké kvality.
Filmy:
Žijeme v Praze 1934, Filosofská historie 1937, Cech panen kutnohorských / hlavní cena na mezinárodním festivalu v Benátkách 1938/ Dívka v modrém a mnoho dalších z období první republiky.

Digitalizace písemných materiálů z pozůstalosti

Profesor Vávra zanechal  nezčetné materiály, jako korespondenci s např Karlem Čapkem, Karlem Poláčkem, Františkem Hrubínem - psali si, když spolu nesouhlasili, aby se prý nehádali... 
Dále scénáře, poznámky režiséra, dokonce i scénáře komparzů i kaskadérů...

Estetika

filmové tvorby

Knižní vydání a editace jeho přednášek – Estetika světového filmu a Filosofie hrané režie cca. 600 stran textu. Nikdy nebylo publikováno. Toto knižní vydání přinese objevné postupy, jak pro realizaci filmů, tak ukáže na mravní principy režiséra jako tvůrce. Počítá se s překladem nejen do angličtiny.

Podpora

starším umělcům

Finanční, právní, materiální, duševní a zdravotní pomoc umělcům po ukončení profesní činnosti.

Autorská práva 

filmových umělců

Změna legislativy o ochraně duševního bohatství a zvýšení odměn držitelů autorských práv.

Cena

Otakara Vávry

Cena Otakara Vávry, bude udělována při slavnostních premiérách nově digitalizovaných Vávrových významných filmů. Cena za umělecký přínos a to dílům, která budou mít vysokou obsahovou a společenskou úroveň.

Kontaktujte nás

  • Facebook Sociální Icon
  • Youtube
  • Cvrlikání
  • Instagram

SRW

©2020 by Světlo proniká tmou.